Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
This supplier has been inspected onsite by , a third-party verification agency. They offer Assessment Reports and Verified Videos. This gives buyers trust and authoritative information about suppliers.
Verified Key Strengths
With high quality and competitive price, our products are well sold within China. Now we also welcome ODM orders overseas.
We have 20 QC technician(s), and we have established strict quality control procedures and check systems.
We have 15 R&D technicians that have already worked a long time in this industry. Creative and productive could best describe this team.
Verified Video

Giới thiệu video

Báo cáo đánh giá nhà cung cấp
 • Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Jan.2020 - Jan.2021
  Được kiểm toán bởi:
  Xem trước báo cáo này
  Mối quan hệ với nhà cung cấp Vàng: Self-owned
  Loại hình kinh doanh: Combined
  Ngành: Consumer Electronics; Gas Analyzers
  Sản phẩm/Dịch vụ: LCD Writing Tablet; Air Quality Detector; Smart Cups; Wireless Presenter
  Số lượng nhân viên: 201 - 300 People
  Số nhân viên giao dịch quốc tế: 9 People
  Tổng kích thước tòa nhà: 4163 Square meters
  Kích thước văn phòng: 2 Square meters
  Số đăng ký giấy phép xuất khẩu: 03687848
  Doanh thu hàng năm (năm ngoái): confidential
  Để xem doanh thu theo vùng, vui lòng tải xuống và xem báo cáo đầy đủ.
  Năng lực sản xuất hàng năm (Năm trước): Confidential
  Để biết thêm chi tiết về năng lực sản xuất của nhà cung cấp này, vui lòng tải xuống và xem báo cáo đầy đủ.
  Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng: ISO9001
  Chứng Nhận sản phẩm: CE, FCC
  Số lượng thanh tra QA/QC: 20 People

  Bạn muốn báo cáo đánh giá đầy đủ? Đi đến liên kết tải xuống.

Báo cáo xác minh dòng sản phẩm chính
 • Main Product Lines Verification Report(s)
  Báo cáo-1Thời hạn hợp lệ: Jan.2021 - Jan.2022
  Được kiểm toán bởi:
Gửi email cho nhà cung cấp này